3 Cách Đổi Tên User Trong Windows 10

Để đổi tên tài khoản user trong windows 10, bạn có 3 cách để thực hiện.

Cách 1 : Đổi tên tài khoản trong Control Panel.

Bước 1 : truy cập Control Panel/ User Accounts.

Bước 2 : Chọn Change your account name.

control panel user account 3 Cách Đổi Tên User Trong Windows 10

Bước 3 : Đặt tên mới và bấm vào nút Change Name.

đổi tên username 3 Cách Đổi Tên User Trong Windows 10

Cách 2 : Đổi Account name trong Local User and Groups.

Bước 1 : Mở Run bằng tổ hợp phím Windows + R, nhập vào lusrmgr.msc, và bấm OK để mở Local Users and Groups.

lusrmgr.msc 3 Cách Đổi Tên User Trong Windows 10

Bước 2 : Mở folder Users, chuột phải lên User, và chọn Rename trong menu.

đổi tên mới cho user 3 Cách Đổi Tên User Trong Windows 10

Bước 3 : Nhập tên mới vào hộp name box.

đổi tên mới cho user 3 Cách Đổi Tên User Trong Windows 10

Cách 3 : Đổi tên administrator hoặc guest trong Local Security Group Policy.

Bước 1 : truy cập Local Group Policy Editor.

Bước 2 : mở Computer Configuration/Windows Settings/Security Settings/Local Policies/Security Options/Accounts: Rename administrator account ( hoặc Accounts: Rename guest account).

Accounts: Rename administrator account  3 Cách Đổi Tên User Trong Windows 10

Bước 3 : nhập tên mới và bấm OK.

nhập tên username mới 3 Cách Đổi Tên User Trong Windows 10

Xem thêm : Thiết Lập Khóa Máy Tính Sau Số Lần Nhập Mật Khẩu Tài Khoản Sai