Tổng Hợp

Mẫu Đơn Xin Chuyển Khối Cho Học Sinh, Sinh Viên

Đơn xin chuyển khối, Đơn xin chuyển ngành học, Đơn xin chuyển khoa, Đơn xin chuyển lớp ở các cấp học phổ thông như Cao đẳng, Trung học phổ thông và Đại học.

Đơn xin chuyển khối là gì?

Đơn xin chuyển khối là văn bản thể hiện ý kiến của học sinh về nguyện vọng thay đổi ngành học đang theo học hoặc cũng có thể là ý kiến của phụ huynh về khả năng và sự phù hợp của con em mình trong lớp học hiện tại trên cơ sở kết quả học tập gần nhất.

Đơn xin chuyển khối dùng để làm gì?

Đơn xin chuyển khối không có mẫu bắt buộc, được lập khi học sinh hoặc phụ huynh cần, do đó có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Thí sinh cần cân nhắc kỹ nội dung và sự lựa chọn của bản thân để tránh gây ra những tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến quá trình học tập.

Hướng dẫn viết Đơn xin chuyển khối

Đơn xin chuyển khối có thể do phụ huynh học sinh hoặc học sinh tự viết.

Đơn phải được điền thông tin chính xác vào chỗ trống. Nếu do thân nhân hoặc người đại diện cho gia đình viết thì cần trình bày rõ tình trạng và có thể phải kèm theo lý do nếu có.

Sau khi điền đầy đủ hồ sơ, thí sinh ký vào đơn cuối cùng theo hướng dẫn và nộp hồ sơ về bộ phận xử lý hồ sơ theo quy định của nhà trường.

Thời gian hiệu lực để gửi Đơn xin chuyển khối

Thời điểm nộp Đơn xin chuyển khối có hiệu lực là thời điểm bắt đầu năm học hoặc thời gian chuyển tiếp giữa các chương trình giáo dục thường xuyên.

Thời gian này sẽ giúp nhà trường thuận tiện hơn trong việc tổ chức tiết học, cũng như tránh ảnh hưởng quá nhiều đến quá trình học tập của tất cả học sinh.

Ngoài ra, thời gian nộp hồ sơ cũng phải tuân theo quy định của trường, nội quy và quy định để chọn thời điểm nộp tốt nhất.

Mẫu Đơn xin chuyển khối

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

ĐƠN XIN CHUYỂN KHỐI

Kính gửi: Ban giám hiệu nhà trường

                    Giáo viên chủ nhiệm lớp …….

– Căn cứ: Luật giáo dục 2019

Em tên là: …………………..

Ngày sinh: Ngày……. tháng…….. năm …………

Hiện là học sinh lớp:……………Trường: ……….. Khối:………..

Nay em làm đơn này xin Ban giám hiệu nhà trường cùng với cô giáo chủ nhiệm lớp …………. Trường ………………………. cho em xin được chuyển từ lớp …….. sang lớp ………..

Lý do: Do nhu cầu học của bản thân em là ……… không phù hợp với chương trình giảng dạy và học tập của khối học hiện tại. Từ đó em làm đơn này xin được chuyển sang khối …. Với chương trình học của khối ….. là ………… em sẽ phát huy tốt hơn tiềm năng của mình và học tập hiệu quả hơn.

Căn cứ Khoản 3 Điều 83 luật Giáo dục 2019:

Điều 83. Quyền của người học

1. Được giáo dục, học tập để phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng của bản thân.

2. Được tôn trọng; bình đẳng về cơ hội giáo dục và học tập; được phát triển tài năng, năng khiếu, sáng tạo, phát minh; được cung cấp đầy đủ thông tin về việc học tập, rèn luyện của mình.

3. Được học vượt lớp, học rút ngắn thời gian thực hiện chương trình, học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định, học kéo dài thời gian, học lưu ban, được tạo điều kiện để học các chương trình giáo dục theo quy định của pháp luật.

Rất mong sự chấp thuận của Ban giám hiệu nhà trường cùng cô giáo chủ nhiệm.

Em xin chân thành cảm ơn!

…………, ngày…tháng…năm…
Xác nhận của bố/mẹ/người giám hộ Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)