3 Cách Mở Power Option Trong Windows 10

Trong Power Options, người dùng có thể cài đặt các tùy chỉnh turn off display, add Hibernate và các tủy chỉnh về mức sử dụng năng lượng khác nữa. Vậy làm thế nào để mở mục Power Options này, mời các bạn theo dõi bài viết này:

3 cách để mở Power Options trong Windows 10 :

Cách 1 : Bấm Windows + X để show ra menu, và chọn Power Options :

mở power options bằng menu quick access 3 Cách Mở Power Option Trong Windows 10

Cách 2 : Mở Power Options thông qua Search :

Nhập vào power op trong search box, và chọn Power Options trong bảng kết quả :

mở power option thông qua search 3 Cách Mở Power Option Trong Windows 10

Cách 3 : Mở Power Options trong Control Panel :

Bước 1 : Truy cập Control Panel.

Bước 2 : Click System and Security :

chọn system-and-security 3 Cách Mở Power Option Trong Windows 10

Bước 3 : chọn Power Options :

nhấp vào power options 3 Cách Mở Power Option Trong Windows 10

Xem thêm : Đổi Tên Máy Tính Trong Hệ Điều Hành Windows 10