Đổi Tên Máy Tính Trong Hệ Điều Hành Windows 10

Trong lúc sử dụng Windows 10, đôi khi bạn sẽ cần đổi tên máy tính để phân biệt với các máy khác trong hệ thống mạng. Bài viết này Lê Minh Hoàng sẽ hướng dẫn bạn thực hiện tác vụ này :

Bước 1 : Mở Control Panel :

Bước 2 : Ở Search box phía trên bên phải, nhập vào rename, sau đó chọn Rename this computer từ bảng kết quả search :

chọn rename this computer Đổi Tên Máy Tính Trong Hệ Điều Hành Windows 10

Bước 3 : ở cửa sổ Computer Name setting, sau đó chọn Change :

chọn change Đổi Tên Máy Tính Trong Hệ Điều Hành Windows 10

Bước 4 : Nhập vào tên mới và bấm OK.

đặt tên cho máy tính Đổi Tên Máy Tính Trong Hệ Điều Hành Windows 10

Bước 5 : Bấm OK ở cửa sổ Computer Name/Domain Changes vừa hiện ra.

confirm setting Đổi Tên Máy Tính Trong Hệ Điều Hành Windows 10

Bước 6 : chọn Close khi quay về cửa sổ  System Properties.

bấm close Đổi Tên Máy Tính Trong Hệ Điều Hành Windows 10

Bước 7 : Bấm Restart Now để các thay đổi có hiệu lực.

chọn restart now Đổi Tên Máy Tính Trong Hệ Điều Hành Windows 10

Sau khi restart lại máy tính, tên máy tính sẽ được thay đổi.

Xem thêm : 2 Cách Add Thêm Shortcut Cho Computer Management Ra Màn Hình Desktop