Customize Âm Thanh Thông Báo Low Battery Trong Windows 10

Bạn cảm thấy nhàm chán với âm thanh thông báo pin yếu trong windows 10 ? Bài viết này Lê Minh Hoàng sẽ hướng dẫn bạn cách tùy chỉnh lại âm thanh thông báo này thêm phần sinh động.

Bước 1 : Mở Control Panel, nhập vào “ sound “ trong khung tìm kiếm ở góc cao bên phải, và sau đó chọn Change system sounds ở bảng kết quả.

 change system sounds

Bước 2 : Ở trong phần tùy chỉnh Sounds, tìm và chọn Low Battery Alarm ở khung program events.

choose low battery alarm

Bước 3 : bấm vào thanh tùy chọn ở dưới mục Sounds, chọn một option ( Vd :  Windows Battery Low, Windows Battery Critical… ). Sau đó bấm OK, vậy là bạn đã thực hiện thay đổi thành công thông báo pin yếu trong windows 10.

change low battery alarm sound