Disk Management là công cụ được tích hợp trong hệ điều hành Windows 10, giúp phân vùng, định dạng, xóa, mở rộng ổ cứng. Đối với nhiều người dùng phổ thông, họ vẫn chưa nắm rõ được cách mở...
Bạn có thể truy cập Local Group Policy Editor ở trên máy tính Windows 10 với sự trợ giúp của các công cụ Run, Search, Start Menu, Command Prompt và Windows PowerShell. 5 cách để truy cập Local Group Policy...
Một số ứng dụng khi hoạt động cần truy cập vào tên tài khoản, hình ảnh và một số thông tin khác, điều này có thể làm tăng nguy cơ bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Nhằm...
Ngày tạo: 19/6/18 Link hỗ trợ: https://drive.google.com/open?id=1ZnqSFnOb0K02W24ZiuQ3gC8cVxiEEPLN  
Bản chất của con người là tham lam, đố kị với người khác. Khi người khác có điều gì hơn mình, họ sẽ tìm mọi cách để chiếm lấy nó hoặc đạt được nó cho bằng được. Những con...

Bài viết mới