5 Cách Mở Group Policy Editor Trong Windows 10

Bạn có thể truy cập Local Group Policy Editor ở trên máy tính Windows 10 với sự trợ giúp của các công cụ Run, Search, Start Menu, Command Prompt và Windows PowerShell.

5 cách để truy cập Local Group Policy Editor trong Windows 10 :

Cách 1 : Truy cập Local Group Policy Editor bằng lệnh run :

Bước 1 : Chuột phải lên góc trái bên dưới màn hình, mở Quick Access Menu, và chọn Run.

open run on quick access menu 5 Cách Mở Group Policy Editor Trong Windows 10

Bước 2 : Nhập vào gpedit.msc và bấm OK.

access group policy editor by run command 5 Cách Mở Group Policy Editor Trong Windows 10

Cách 2 : Truy cập Group Policy Editor thông qua Search.

Bước 1 : Bấm Windows + X để mở Quick Access Menu, và chọn Search.

choose search in quick access menu 5 Cách Mở Group Policy Editor Trong Windows 10

Bước 2 : Chọn Search Panel, nhập vào Group Policy, và click vào Edit group policy.

enter group policy and tap edit group policy 5 Cách Mở Group Policy Editor Trong Windows 10

Cách 3 : Truy cập Editor từ Start Menu :

Bấm vào biểu tượng Windows dưới góc trái để mở Start Menu, nhập gpedit.msc ở mục trống và chọn gpedit ở thanh kết quả.

access local group policy editor from start menu 5 Cách Mở Group Policy Editor Trong Windows 10

Cách 4 : Truy cập Group Policy Editor thông qua Command Prompt :

Bước 1 : Mở Quick Access Menu bằng tổ hợp phím Windows + X, và bấm Command Prompt.

tap command prompt in quick access menu 5 Cách Mở Group Policy Editor Trong Windows 10

Bước 2 : gõ gpedit ( hoặc gpedit.msc ) ở màn hình Command Prompt và bấm Enter.

type gpedit and hit enter 5 Cách Mở Group Policy Editor Trong Windows 10

Cách 5 : Mở editor bằng Windows PowerShell.

Bước 1 : bấm vào nút Start, và bấm Windows PowerShell ở menu Start.

click start button and open windows powershell 5 Cách Mở Group Policy Editor Trong Windows 10

Bước 2 : nhập gpedit trong Windows PowerShell và bấm Enter.

input gpedit and press enter 5 Cách Mở Group Policy Editor Trong Windows 10

Xem thêm : Đổi User Account Control Setting Trong Windows 10