5 Cách Mở Bàn Phím Ảo Trong Windows 10

Windows 10 được ra mắt với nhiều tính năng cải tiến, và khả năng cảm ứng là một trong những điểm mà Microsoft chú trọng. Ở bài viết này, Lê Minh Hoàng sẽ hướng dẫn bạn 5 cách mở bàn phím ảo cảm ứng trong Windows 10.

Cách 1 : Mở thông qua Touch Keyboard Icon trong Taskbar :

Bấm vào nút Touch Keyboard trên Taskbar :

mở touch keyboard bằng taskbar 5 Cách Mở Bàn Phím Ảo Trong Windows 10

 Cách 2 : Mở thông qua Search :

Nhập vào tabtip ở search box, và chọn tabtip ở kết quả hiện ra :

mở touch keyboard thông qua search 5 Cách Mở Bàn Phím Ảo Trong Windows 10

Cách 3 : Mở thông qua run :

Bước 1 : Mở run.

Bước 2 : Nhập vào tabtip và bấm ok :

mở touch keyboard bằng run 5 Cách Mở Bàn Phím Ảo Trong Windows 10

Cách 4 : Turn on Touch Keyboard ở This Pc :

Mở This Pc/ Local Disk(C:)/Program Files/Common Files/microsoft shared/ink, và double click vào TabTip.

mở touch keyboard trong this pc 5 Cách Mở Bàn Phím Ảo Trong Windows 10

Cách 5 : Mở thông qua Command Prompt :

Bước 1 : Mở CMD.

Bước 2 : Nhập vào “c:\program files\common files\microsoft shared\ink\tabtip.exe“, và sau đó bấm Enter.

mở touch keyboard thông qua cmd 5 Cách Mở Bàn Phím Ảo Trong Windows 10

Xem thêm : 3 Cách Mở Power Option Trong Windows 10