2 Cách Add Thêm Shortcut Cho Computer Management Ra Màn Hình Desktop

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn 2 cách đơn giản để add  Computer Management shortcut ra ngoài màn hình desktop của Windows 10 :

Cách 1 : gửi Computer Management shortcut ra ngoài desktop :

Bước 1 : Mở Control Panel :

Bước 2 : Nhập administrative ở search box phía trên bên phải và chọn Administrative Tools :

open administrative tools 2 Cách Add Thêm Shortcut Cho Computer Management Ra Màn Hình Desktop

Bước 3 : chuột phải lên Computer Management, trỏ đến Send to phía trên menu, và chọn Desktop (create shortcut).

send computer management shortcut to desktop 2 Cách Add Thêm Shortcut Cho Computer Management Ra Màn Hình Desktop

Cách 2 : Tạo thủ công Computer Management shortcut trên desktop :

Bước 1 : Chuột phải lên bất kì khoảng trống nào trên màn hình desktop, trỏ đến New trên Menu và chọn Shortcut ở sub-menu :

open new and tap shortcut 2 Cách Add Thêm Shortcut Cho Computer Management Ra Màn Hình Desktop

Bước 2 : Nhập %windir%\system32\compmgmt.msc và bấm Next ở cửa sổ Create Shortcut :

type computer managerment 2 Cách Add Thêm Shortcut Cho Computer Management Ra Màn Hình Desktop

Bước 3 : Nhập Computer Management ở hộp tên và bấm Finish để tạo shortcut này.

enter computer management and hit finish 2 Cách Add Thêm Shortcut Cho Computer Management Ra Màn Hình Desktop

Xem thêm : 3 Cách Đổi User Trong Windows 10