Email ( thư điện tử ) ngày nay đã trở thành công cụ truyền dẫn thông tin hiệu quả giữa các cá nhân, tổ chức với nhau. Tốc độ, tin cậy, đính kèm được nhiều nội dung là những...
Trong quá trình làm việc với máy tính, đôi khi có một vài thành phần dữ liệu mà chúng ta cần thao tác với chúng, nhưng mặc dù đã tìm theo đường dẫn được trình bày trong các bản...
Khi đã làm quen được với các thao tác tắt, mở, sử dụng chuột ở máy tính, thì đã đến lúc bạn chuyển sang một cấp độ nâng cao hơn, đó là làm quen với bàn phím máy tính....
Với những người lần đầu tiếp xúc với Computer, nếu không có hướng dẫn làm quen với máy tính sẽ rất dễ bị bối rối, không biết thao tác thế nào. Ví dụ : tắt mở máy đúng cách,...
Kỹ năng tin học gần như là kỹ năng bắt buộc đối với những nhân viên ngày nay. Những công việc liên quan đến máy tính phủ khắp mọi mặt, và công ty nào cũng được trang bị đầy...

Bài viết mới